سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قدیر

کاندیدای هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان سمنان

سوابق تحصیلی و تجربی

·        لیسانس مهندسی برق

·        کارشناس ارشد مدیریت دولتی

·        کارشناس سازمان نظام مهندسی رشته برق

·        کارشناس رسمی در رشته برق و مخابرات

·        بازنشسته شرکت مخابرت(عضو هیئت مدیره و معاونت فنی)

اهداف کاندیدا

·        تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی شهرستان سمنان

·        توسعه فناوری اطلاعات IT در سازمانهای دولتی و خصوصی

·        بهبود امنیت شغلی کارگران و بازنگری در قرادادهای کارگری

·        بهبود وضعیت زندگی کارمندان و بازنشستگان و سالمندان

·        رسیدگی به مشکلات اشتغال جوانان شهرستان سمنان

·        حمایت از حقوق زنان بی سرپرست و خودسرپرست

·        بهبود سیستم نظارتی و کنترل قیمتها

·        افزایش جایگاه سوخت CNG در سطح شهرستان سمنان